Variacións da paisaxe mes a mes | Grupo de fotografías


O paso das estacións | Jose Carlos González Martínez

12 fotografías tomadas no mesmo lugar ao longo dun ano para reflectir os cambios de estación.
xaneiro 2012
febreiro 2012
marzo 2012
abril 2012
maio 2012
xuño 2012
xullo 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
decembro 2012